| telefonkatalogen | kontakt oss                 

Meny

Facebook

Søk

Nyhetsbrev

Lade kirkeLade kirke 1893

OLAV TRYGGVASON skal ha revet Ladejarlenes gamle gudehov og bygd en trekirke på samme sted.

 

Det hevdes at Kongen bygde fire kirker, Moster, Kinn, St. Sunniva på Selje og Lade.

Dette er vel mer utslag av sagn enn historiske realiteter. Kongen ville vel heller legge mest mulig prestisje i sin konkurrerende kaupang inne i Nidarosen, grunnlagt 997. Men det er svært sannsynlig at det har stått to kirker på stedet der Lade kirke ble bygd som stenkirke mot slutten av 1100-tallet.

 

LADE KIRKE er viet det hellige kors. Like ved heter stranda og bukta Korsvika. Det har vært spunnet en del historier omkring denne sammenhengen. Bl.a. har man spekulert på om misjonærer fra vest, Irland, England kom i land her før kongemakten var etablert i Norge. Grunnen til at de kom til Lade var i så fall åpenbar: Fikk de omvendt Ladejarlen til "Hvite-Krist", da ville alle innenfor Jarlenes maktsfære måtte følge med i trosskiftet. Til Lade kirkes 800-års jubileum ble det fremført et friluftsdrama som tar opp i seg noen av disse tankene omkring møte mellom gammel og ny tid, gammel og ny tro.


(Fra Våre kirker, Norsk kirkeleksikon)


Lade kirke tegning Schøning


17.02.2012
Altertavlen i Lade kirke
Lade kirke, inne fra galleri

Les mer


06.12.2010
Lade kirke er i bruk igjen etter oppussing
Gudstjeneste i Lade kirke 260212

Les mer


24.09.2010
Innvendig oppussing i Lade kirke
Lade kirke inneSnart fjernes stillasene som har ”pakket inn” Lade kirke og vi får se resultatet av en omfattende...

Les mer


24.05.2010
Oppussing Lade kirke
Lade kirke 1893Lade kirke blir nå pusset opp utvendig. Dette har vært svært nødvendig og derfor er det gledelig at turen endelig er kommet til Lade kirke.
Stilaser er allerede reist. Man regner med å være ferdig med arbeidet i månedsskiftet august/september. Da vil den gamle, kjære kirken vår bli hvit og vakker som før.

Les mer...

Les mer


Påmelding til dåp

Bestilling av dåp

Påmelding til konfirmasjon
Konfirmasjon 

Bestilling av vigsel
Bestilling av vigsel

De sisteLade menighet
Postboks 1865, Lade
7440 Trondheim


Kommentarer til sidene sendes til:
post.lade@kirken.trondheim.no

  Telefon: